O mě

Mou prioritou je Vaše spokojenost! a mou předností jsou mnohaleté zkušenosti v oboru a profesionalita. Chci se postarat o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení vaší zakázky. Samozřejmostí je osobní přístup a vysoká pečlivost.

Stavby realizované na základě Stavebního povolení (§ 115 Staveb.Zák.) může stavebník provádět jen prostřednictvím stavebního podnikatele, tj. autorizované osoby dle zákona č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Samozřejmě jsem tedy proto členem ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a uváděné činnosti, zkušenosti a znalosti mám potvrzeny vydaným osvědčením o autorizaci č. 0010565. Ověřit si můžete zde: www.ckait.cz/autorizovane-osoby

Krom členství v ČKAIT jsem rovněž členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) s pořadovým číslem certifikátu 00066. Toto členstí si můžete ověřit zde: https://www.ain.cz/clenove

 

Osvědčení a certifikáty zde