osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 30940

www.ckait.cz/autorizovane-osoby?tid=All&title=&field_firstname_value=ale%C5%A1&field_surname_value=kr%C3%A1l%C3%ADk&tid_2=All&field_spec_nid_op=or

 

certifikát inspektora nemovitostí

https://www.ain.cz/clenove

 

živnostenský list

 

 

Certifikát o pojištění