Pojmy

 

Jaký je rozdíl mezi Stavebním dozorem a Technickým dozorem

Inspekce nemovitostí  zdokumentované, objektivní prověření skutečného stavu nemovitosti (pozemku, stavby nebo jednotky) a zhodnocení v jednotlivých oborech stavebních konstrukcí.