Inspekce Nemovitostí

Inspekce nemovitostí = zdokumentované, objektivní prověření skutečného stavu nemovitosti (pozemku, stavby nebo jednotky) a zhodnocení v jednotlivých oborech stavebních konstrukcí.

Inspekce nemovitostí je nástroj jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího, jehož účelem je zjištění skutečného technického stavu nemovitosti. Cílem inspekce je odhalit a poukázat na různé vady v konstrukcích a součástech nemovitosti.

Inspekce prováděná certifikovaným inspektorem v mnoha případech pomůže ušetřit nemalé finanční prostředky za budoucí neplánované opravy, popř. sníží rizika realitního obchodu.

Kupujete-li si byt či dům, inspektor nemovitosti Vám pomůže s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Díky tomu máte možnost výrazně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad, což v důsledku vede k nemalé úspoře a předcházení nepříjemnému reklamačnímu řízení. Neopomenutelná je také skutečnost, že získáte silný argument pro snížení požadované kupní ceny (a nebo naopak, při prodeji získáte objektivní  podklad prokazující kvalitu a atraktivitu vaší nemovitosti).

Základní inspekce se provádí vizuálním zjištěním stavu a pomocí nedestruktivních diagnostických metod. V případě zjištění závažného problému nebo v případě nedostatečnosti těchto metod je třeba navrhnout provedení nezbytných (někdy i destruktivních) diagnostických zkoušek s pomocí odborné, sofistikované techniky.

Inspekce nemovitosti musí alespoň identifikovat projevy poruch a zjevné vady a u poruch stanovit příčiny.

Dílčí inspekce nemovitosti – lze provést zhodnocení jen některých požadovaných stavebních konstrukcí a prostředí staveb.