Spolupráce při provedení kolaudace stavby

  • Kompletace dokladové části (podkladů od jednotlivých zhotovitelů a dodavatelů)

  • Pořízení dokumentace skutečného provedení stavby na základě podkladů zhotovitele

  • Organizace samotného kolaudačního řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí

 

V případě, že se u díla vyskytnou vady a nedodělky, tak v rámci této služby dohlédnu na jejich odstranění