Stavební dozor

 
V rámci stavebního dozoru poskytuji zejm.:
 
  • Kontrolu řádného provádění stavby
  • Dodržování technických norem a technologických postupů
  • Kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení a závazných stanovisek dotčených orgánů
  • Kontrolu a převzetí dílčích etap stavby
  • Protokolární převzetí kompletní stavby
  • Dohled nad odstraněním vad a nedodělků

 

Podrobný seznam činností stavebního dozoru

O stavebním dozor obecně - Stavební dozor