Technický dozor

 

V rámci technického dozoru poskytuji zejm.:

 

Základní výkony   

  • Přejímání dokončených stavebních výkonů
  • Kontrola a přejímání dílčích stavebních prací - zvláště těch, které budou zakryty, kontrola postupu stavebních prací a dodržování technologických postupů
  • Prověřování soupisů provedených prací a dodavatelských faktur
  • Kontrola vedení stavebních deníků (pracovních zápisů)
  • Sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn a odchylek od stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů

 

Zvláštní výkony   

  • Sestavení platebního plánu
  • Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
  • Kontrola účtů a zpřesnění časového plánu

 

Podrobný seznam činností technického dozoru

O technickém dozoru obecně - Technický dozor